TV

Föreningen har ett avtal med Sappa (tidigare SVESAT) som levererar kabel-TV via fiber. Signalen distribueras ut till hushållet via kabel-tv-nätet. Signalen distribueras både analogt och digitalt.

Vi har idag 18 kanaler i grundutbudet.

Kanalerna som finns i grundutbudet är följande: SVT 1, SVT 2, SVT24, SVT barnkanalen, SVT kulturkanalen, TV 3, TV 4, TV 4 +, TV 4 sport, Kanal 5, TV 6, TV 8, Kanal 9, TV 10, TV 11, Eurosport, MTV, och Discovery Channel. Dessutom finns en lokal kanal (med sporadiskt sändningar) samt en infokanal med information från leverantören.

En kanalplan med frekevenser och programplatser har skickats ut till hushållen av Sappa.

För att använda digital-tv krävs en digitalbox (inbyggd i tvn eller separat). SVT:s kanaler, TV 4 samt TV6 distribueras okrypterade och kan ses utan programkort. För övriga kanaler krävs ett kort.

För ytterligare information kring digitalboxar och kanalutbud hänvisas till Sappa www.sappa.se, 031 - 774 10 40 , info@sappa.se