Telefonnummer

Frågor angående hyresavier, garage/p-stolpe mm
Riksbyggen
0771 860 860
Sophantering Ragn-Sells Norr
Christina Östin: 070 - 927 49 44
Kundtjänst: 090 - 203 64 40
Vaktmästeri SAMHALL
070 - 227 93 34
090 - 71 89 05

Vid bokning eller frågor om: fritidslokalen, hyra av släpvagn, vävstugan, solariet samt bastun och vid hissfel
Thomas Englund
Tråggränd 35
090-187600
0703 650066

G4S Nyckeljour
090 - 18 03 05, 16.00-06.00
OBS! Lägenhetsinnehavaren ansvarar för alla kostnader från G4S.

Bredband2
0770 - 811 000
www.bredband2.com

TV-operatör
SAPPA (fd Swesat, SPA)
031 - 774 10 40
0774 - 44 47 44
info@sappa.se

Övriga ärenden
T ex vattenskada, ventilation - kontakta i första hand styrelsen och i andra hand G4S.

Angående vattenskada i lägenhet
Anmäl skadan direkt till Länsförsäkringar på telefon nummer 090-109090
Det är bra att styrelsen blir informerad om alla skador, även mindre. Det kan vara värdefull information inte minst i arbetet med att förebygga vattenskador.

Boende i föreningen ansvarar för lägenhetens ytskikt. Djupare skador ansvarar föreningen för om inte boende anses ha vållat skadan. Detta måste prövas från fall till fall.

Föreningen har ett kollektivt bostadsrättstillägg som nyttjas vid skador på ytskikt.

ROT-avdrag får inte nyttjas när försäkringen täcker. Vid gamla ytskikt är det bättre att använda ROT-avdrag istället för att låta försäkringen täcka. Det beror på att ersättningen från försäkringen blir så låg vid exempelvis ett 15år gammalt ytskikt.

2016-11-16