Styrelsen 2017

Styrelsen Epost
Per Brännström
Per Brännström
Ordförande
Tråggränd 15
906 26 Umeå
182025
Bernt Gustafsson
Bernt Gustafsson
Vice ordförande
Tråggränd 83
906 26 Umeå
181103
Mikael Ringh
Mikael Ringh
Ledamot
Tråggränd 19
906 26 Umeå
181841
Urban Carlsson
Thomas Englund
Ledamot
Tråggränd 35
906 26 Umeå
Erik Burman
Erik Burman
Sekreterare
Tråggränd 85
906 26 Umeå
073 - 66 74 330
Urban Carlsson
Urban Karlsson
Suppleant
Tråggränd 41
906 26 Umeå
070 - 690 1512
Tom
Anna Sehlberg
Suppleant
Tråggränd 9
906 26 Umeå
070 - 301 27 87
Tom
Åsa Marklund
Suppleant
Tråggränd 55
906 26 Umeå
Tom
   
Valberedning    


 
       
Webbansvarig    
Thomas Ahlmark
0730 200 879
   
Stadgar för bostadsrättsföreningen Ersängen: Stadgar 2008-08-18 (pdf)    

2017-02-13